Sdělení  č.  311/2020 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Oblasti úpravy:
Vědeckovýzkumná pracoviště. Vědečtí pracovníci.;Výzkumné ústavy.;
Schváleno (Vydáno): 30.06.2020 Účinnost od: 08.07.2020
Uveřejněno v č. 123/2020 Sbírky zákonů na straně 3163