Nález  č.  312/2020 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Oblasti úpravy:
TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU.;Krádež.;
Schváleno (Vydáno): 26.05.2020 Účinnost od: 08.07.2020
Uveřejněno v č. 123/2020 Sbírky zákonů na straně 3165