Směrnice  č.  MMR-24254/2020-52
Ministerstva pro místní rozvoj
pro nakládání s tělem zemřelého s vysoce nakažlivou nemocí
Oblasti úpravy:
Pohřební služby. Pochovávání. Kremace. Pohřebnictví.;
Schváleno (Vydáno): 23.06.2020 Účinnost od: 13.07.2020
Uveřejněno v č. 3/2020 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí na straně 129