Vyhláška  č.  313/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Vývoz a dovoz věcí.;Pokuty. Blokové pokuty.;Rostlinná výroba.;Semenářství. Semena.;Zelinářství. Zelenina.;
Schváleno (Vydáno): 07.07.2020 Účinnost od: 15.07.2020
Uveřejněno v č. 124/2020 Sbírky zákonů na straně 3178