Vyhláška  č.  314/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Prvotní evidence.;Chmelařství. Chmel. Chmelnice.;Ovocnářství. Ovoce.;Semenářství. Semena.;Vinařství. Víno.;
Schváleno (Vydáno): 07.07.2020 Účinnost od: 15.07.2020
Uveřejněno v č. 125/2020 Sbírky zákonů na straně 3258