Vyhláška  č.  315/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Rostlinná výroba.;Semenářství. Semena.;
Schváleno (Vydáno): 07.07.2020 Účinnost od: 15.07.2020
Uveřejněno v č. 126/2020 Sbírky zákonů na straně 3274