Sdělení  č.  316/2020 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 26.06.2020 Účinnost od: 14.07.2020
Uveřejněno v č. 126/2020 Sbírky zákonů na straně 3277