Nařízení  č.  318/2020 Sb.
Vlády České republiky
o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 13.07.2020 Účinnost od: 16.07.2020 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 127/2020 Sbírky zákonů na straně 3282

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.