Vyhláška  č.  319/2020 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Školy mateřské. Předškolní výchova. Předškolní zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 02.07.2020 Účinnost od: 01.09.2020
Uveřejněno v č. 127/2020 Sbírky zákonů na straně 3283