Sdělení  č.  320/2020 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020-2027, 0,00 %
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 13.07.2020 Účinnost od: 15.07.2020
Uveřejněno v č. 127/2020 Sbírky zákonů na straně 3284