Sdělení  č.  321/2020 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 08.07.2020 Účinnost od: 15.07.2020
Uveřejněno v č. 127/2020 Sbírky zákonů na straně 3287