Nařízení  č.  322/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
Oblasti úpravy:
Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;Ovocnářství. Ovoce.;Zelinářství. Zelenina.;
Schváleno (Vydáno): 13.07.2020 Účinnost od: 01.08.2020
Uveřejněno v č. 128/2020 Sbírky zákonů na straně 3290

Pozn.: Ustanovení části čtvrté nabývá účinnosti 1.1. 2021.