Vyhláška  č.  324/2020 Sb.
Ministerstva životního prostředí
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 16.07.2020 Účinnost od: 01.08.2020
Uveřejněno v č. 130/2020 Sbírky zákonů na straně 3306