Sdělení  č.  24/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
Oblasti úpravy:
Extradice. Extradiční řízení. Vydávání nelegálních přistěhovalců.;Slovensko. Slovenská republika. Slovenský stát.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 12.06.2020 Účinnost od: 15.06.2020
Uveřejněno v č. 15/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 498