Sdělení  č.  26/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
Oblasti úpravy:
Extradice. Extradiční řízení. Vydávání nelegálních přistěhovalců.;Polsko. Polská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 12.06.2020 Účinnost od: 15.06.2020
Uveřejněno v č. 15/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 500