Sdělení  č.  27/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích
Oblasti úpravy:
Extradice. Extradiční řízení. Vydávání nelegálních přistěhovalců.;Německo. Spolková republika Německo (SRN). Německá říše.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 12.06.2020 Účinnost od: 15.06.2020
Uveřejněno v č. 15/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 501