Informace  č.  7732/20/7100-40110-013213
Generálního finančního ředitelství
k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 10.02.2020 Účinnost od: 12.02.2020
Uveřejněno v č. 0/2020 Generálního finančního ředitelství