Nařízení  č.  326/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;
Schváleno (Vydáno): 13.07.2020 Účinnost od: 01.08.2020
Uveřejněno v č. 132/2020 Sbírky zákonů na straně 3362