Nález  č.  327/2020 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
Oblasti úpravy:
OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ.;
Schváleno (Vydáno): 30.06.2020 Účinnost od: 29.07.2020
Uveřejněno v č. 132/2020 Sbírky zákonů na straně 3370