Vyhláška  č.  328/2020 Sb.
Ministerstva financí
o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
Oblasti úpravy:
Státní celní správa.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;
Schváleno (Vydáno): 24.07.2020 Účinnost od: 01.08.2020
Uveřejněno v č. 133/2020 Sbírky zákonů na straně 3378