Vyhláška  č.  329/2020 Sb.
Ministerstva vnitra
o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 28.07.2020 Účinnost od: 01.08.2020
Uveřejněno v č. 133/2020 Sbírky zákonů na straně 3381