Sdělení  č.  330/2020 Sb.
Ministerstva financí
o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Oblasti úpravy:
Státní kontrola.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 21.07.2020 Účinnost od: 31.07.2020
Uveřejněno v č. 133/2020 Sbírky zákonů na straně 3390