Sdělení  č.  29/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
Oblasti úpravy:
Extradice. Extradiční řízení. Vydávání nelegálních přistěhovalců.;Gruzie. Republika Gruzie.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 10.07.2019 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 17/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 514