Zákon  č.  343/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
Oblasti úpravy:
Daň z přidané hodnoty. DPH.;Daně spotřební obecně.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 22.07.2020 Účinnost od: 29.08.2020
Uveřejněno v č. 137/2020 Sbírky zákonů na straně 3514

Pozn.: Ustanovení čl. I bod 6, čl. IV bodů 38 až 43 a čl. V bodu 3 nabývají účinnosti 1.1.2022. Ustanovení čl. VI až VIII nabývají účinnosti 29.8.2020 (s přihlédnutím k § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., ve znění do 30.12.2019). Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.9.2020.