Nařízení  č.  344/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Vyhrazená elektrická zařízení.;Elektrická energie. Elektřina.;
Schváleno (Vydáno): 27.07.2020 Účinnost od: 01.09.2020
Uveřejněno v č. 138/2020 Sbírky zákonů na straně 3538

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1 a 8 nabývají účinnosti 1.9.2020. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.4.2021.