Vyhláška  č.  345/2020 Sb.
Ministerstva vnitra
o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
Oblasti úpravy:
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 28.07.2020 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 138/2020 Sbírky zákonů na straně 3542