Sdělení  č.  30/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o lidských právech.;
Schváleno (Vydáno): 25.01.2005 Účinnost od: 01.09.2020
Uveřejněno v č. 18/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 538