Sdělení  č.  31/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 13. října 1997
Oblasti úpravy:
Černohorská republika. Republika Černá Hora.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o ochraně a podpoře investic.;
Schváleno (Vydáno): 03.06.2010 Účinnost od: 04.05.2011
Uveřejněno v č. 18/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 570