Sdělení  č.  32/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daň z příjmů právnických osob.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;
Schváleno (Vydáno): 24.11.2016 Účinnost od: 01.09.2020
Uveřejněno v č. 19/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 586