Nález  č.  347/2020 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Oblasti úpravy:
ŘÍZENÍ VE SPRÁVNÍM SOUDNICTVÍ.;Žaloba.;Lhůty.;
Schváleno (Vydáno): 14.07.2020 Účinnost od: 20.08.2020
Uveřejněno v č. 139/2020 Sbírky zákonů na straně 3594