Nález  č.  348/2020 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007 č. 1/2007 o stavební uzávěře
Oblasti úpravy:
Právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 28.07.2020 Účinnost od: 20.08.2020
Uveřejněno v č. 139/2020 Sbírky zákonů na straně 3603