Sdělení  č.  34/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti
Oblasti úpravy:
Švýcarsko. Švýcarská konfederace.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 08.07.2020 Účinnost od: 08.07.2020
Uveřejněno v č. 20/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 697