Sdělení  č.  35/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě
Oblasti úpravy:
Etiopie. Etiopská federativní demokratická republika. Socialistická Etiopie;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.;
Schváleno (Vydáno): 19.11.2014 Účinnost od: 16.02.2018
Uveřejněno v č. 21/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 706