Sdělení  č.  36/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Oblasti úpravy:
Ekvádor. Ekvádorská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o pasech a vízech.;
Schváleno (Vydáno): 12.02.2019 Účinnost od: 07.08.2020
Uveřejněno v č. 21/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 745