Zákon  č.  349/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;Školy základní.;Školy mateřské. Předškolní výchova. Předškolní zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 20.08.2020 Účinnost od: 25.08.2020
Uveřejněno v č. 140/2020 Sbírky zákonů na straně 3610

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.