Sdělení  č.  351/2020 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2029, 0,05 %
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 24.08.2020 Účinnost od: 28.08.2020
Uveřejněno v č. 141/2020 Sbírky zákonů na straně 3626