Sdělení  č.  352/2020 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 21.08.2020 Účinnost od: 28.08.2020
Uveřejněno v č. 141/2020 Sbírky zákonů na straně 3629