Sdělení  č.  353/2020 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 24.08.2020 Účinnost od: 28.08.2020
Uveřejněno v č. 141/2020 Sbírky zákonů na straně 3630