Nařízení  č.  354/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Školy základní.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;Konzervatoře.;Studijní obory.;
Schváleno (Vydáno): 17.08.2020 Účinnost od: 01.09.2020
Uveřejněno v č. 142/2020 Sbírky zákonů na straně 3634