Vyhláška  č.  357/2020 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Lékaři a dentisti.;Zdravotničtí pracovníci.;
Schváleno (Vydáno): 18.08.2020 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 144/2020 Sbírky zákonů na straně 3675