Sdělení  č.  37/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Oblasti úpravy:
Portugalsko. Portugalská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy v oblasti školství, kultury a sportu.;
Schváleno (Vydáno): 01.07.2015 Účinnost od: 21.07.2018
Uveřejněno v č. 22/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 754