Vyhláška  č.  358/2020 Sb.
Ministerstva financí
o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 26.08.2020 Účinnost od: 01.09.2020
Uveřejněno v č. 145/2020 Sbírky zákonů na straně 3682