Vyhláška  č.  359/2020 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
o měření elektřiny
Oblasti úpravy:
Elektrická energie. Elektřina.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 13.08.2020 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 146/2020 Sbírky zákonů na straně 3810

Pozn.: Ustanovení § 3 odst. 3 písm. b), § 4 odst. 4 písm. b), § 5 odst. 1 písm. a) až c), § 5 odst. 5, § 6 odst. 1, § 6 odst. 4, § 8 odst. 1, § 9 odst. 3, § 10 odst. 3, § 13 odst. 3 písm. a) a b) a § 13 odst. 4 nabývají účinnosti 1.7.2024 a ustanovení § 5 odst. 2, § 5 odst. 3, § 6 odst. 3, § 11 odst. 4 nabývají účinnosti 1.7.2027.