Vyhláška  č.  360/2020 Sb.
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
Oblasti úpravy:
Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 18.08.2020 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 146/2020 Sbírky zákonů na straně 3828

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.1.2022 a ustanovení čl. I bodu 3 nabývá účinnosti 1.1.2023.