Vyhláška  č.  361/2020 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.
Oblasti úpravy:
Operativní evidence.;Loď jako předmět právních vztahů.;
Schváleno (Vydáno): 25.08.2020 Účinnost od: 01.11.2020
Uveřejněno v č. 147/2020 Sbírky zákonů na straně 3834