Vyhláška  č.  363/2020 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Obviněný. (Obžalovaný, odsouzený).;Zajištění osoby obviněného. Vazba.;Věznice. Ústavy nápravné výchovy.;
Schváleno (Vydáno): 27.08.2020 Účinnost od: 01.10.2020
Uveřejněno v č. 147/2020 Sbírky zákonů na straně 3837

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.1.2024.