Vyhláška  č.  364/2020 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Právo na odměnu za vykonanou práci.;Výkon trestu odnětí svobody.;Pracovní odměna osob ve výkonu trestu.;
Schváleno (Vydáno): 27.08.2020 Účinnost od: 01.10.2020
Uveřejněno v č. 147/2020 Sbírky zákonů na straně 3839