Vyhláška  č.  365/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor
Oblasti úpravy:
Rostlinná výroba.;Zelinářství. Zelenina.;
Schváleno (Vydáno): 19.08.2020 Účinnost od: 01.10.2020
Uveřejněno v č. 148/2020 Sbírky zákonů na straně 3842