Vyhláška  č.  366/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Prvotní evidence.;Vývoz a dovoz věcí.;Chmelařství. Chmel. Chmelnice.;Ovocnářství. Ovoce.;Semenářství. Semena.;Vinařství. Víno.;
Schváleno (Vydáno): 19.08.2020 Účinnost od: 01.10.2020
Uveřejněno v č. 148/2020 Sbírky zákonů na straně 3869