Nařízení  č.  367/2020 Sb.
Vlády České republiky
o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Daně obecně.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;
Schváleno (Vydáno): 07.09.2020 Účinnost od: 25.09.2020
Uveřejněno v č. 149/2020 Sbírky zákonů na straně 3882

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.